ประวัติวันสงกรานต์

คำว่า “สงกรานต์” มาจากภาษาสันสกฤตว่า “สํ-กรานต” ซึ่งแปลว่า เข้าสู่ศักราชราศีใหม่ หรือวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งเทศกาลสงกรานต์นี้ เป็นประเพณีที่มีความเก่าแก่และคนไทยสืบทอดกันมาแต่โบราณ ในสมัยโบราณ คนไทยถือว่า วันขึ้น 1 ค่ำ เดือนอ้าย ซึ่งจะตรงในช่วงเดือน พฤศจิกายนหรือธันวาคม ให้เป็นวันขึ้นปีใหม่ แต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการเปลี่ยนให้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ จนต่อมาในสมัยยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในปี พ.ศ. 2483 ได้เปลี่ยนวันปีใหม่ให้เป็นวันสากล คือ วันที่ 1 มกราคม แต่ถึงอย่างไร คนโบราณก็ยังคงคุ้นเคยกับวันปีใหม่ไทยในเดือนเมษายน จึงได้กำหนดให้วันที่ 13 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยร่วมด้วย

เทศกาลสงกรานต์ ประเทศลาว

สงกรานต์ในหลวงพระบาง, ลาว

ขอบคุณภาพ : jclao.com เทศกาลสงกรานต์ในประเทศลาว จะจัดขึ้นในเมืองหลวงพระบาง ซึ่งในเมืองนี้ มีการจัดเทศกาลที่มีความเหมือนประเทศไทยมากที่สุด จัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน โดยส่วนใหญ่จะจัดระหว่างวันที่ 14-16 เมษายนของทุกปี มีลักษณะใกล้เคียงกับประเพณีของล้านนาไทยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดบ้านเรือน การบายศรีสู่ขวัญ อวยพรกัน และสรงน้ำพระ เป็นต้น หากคุณได้ไปเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเมืองหลวงพระบางแล้ว แนะนำว่าให้แวะไหว้พระขอพรตามวัดต่างๆ ภายในเมืองหลวงพระบางแห่งนี้ เช่น วัดเชียงทอง พระธาตุพูสี เพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ ส่วนการเดินทางไปหลวงพระบางนั้นใช้เวลาเพียง 1.5 ชั่วโมงบินตรงจากกรุงเทพฯ ตัวเมืองหลวงพระบางอยู่ห่างจากสนามบินประมาณ 5 กิโลเมตรเท่านั้น

เทศกาลสงกรานต์ โจลชนัมทเมย ประเทศกัมพูชา

สงกรานต์ในเสียมเรียบ, กัมพูชา

ขอบคุณภาพ : tripsavvy.com สงกรานต์ในประเทศกัมพูชา เรียกว่า โจลชนัมทเมย ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว ในแต่ละปี รัฐบาลของประเทศกัมพูชาจะจัดให้มีเทศกาลสงกรานต์ ให้อยู่ในช่วงวันที่ 13-16 เมษายนของทุกปี ซึ่งในประเทศกัมพูชา ก่อนวันสงกรานต์ เค้าจะทำความสะอาดบ้านเรือน เพื่อเป็นการต้อนรับเทวดา และในช่วงสงกรานต์นั้น จะมีการทำบุญตักบาตร ก่อพระเจดีย์ทราย สรงน้ำพระ มีการละเล่นพื้นบ้าน รดน้ำดำหัว คล้ายๆ กับประเพณีในประเทศไทย งานสงกรานต์ในกัมพูชา จัดขึ้นที่นครวัด สถานที่ซึ่งเป็นมรดกโลก มักจะมีชาวเขมรและนักท่องเที่ยวหลั่งไหลไปจำนวนมาก ส่วนการเดินทางไปเสียมเรียบนั้นมีไฟล์ทบินตรงจากทั้งกรุงเทพฯ และภูเก็ต ตัวเมืองเสียมเรียบอยู่ห่างจากสนามบินประมาณ 10 กิโลเมตร ตั๋วไป-กลับโดยเฉลี่ยประมาณ 2,500 – 3,500 บาท

เทศกาลสงกรานต์ เหย่บะแวด่อ ประเทศพม่า

สงกรานต์ในพม่า, พม่า

ขอบคุณภาพ : telegraph.co.uk สงกรานต์พม่า เรียกว่า เหย่บะแวด่อ จัดขึ้นช่วงเดือนเมษายนของไทย ซึ่งในประเทศพม่า ถือว่าเป็นเดือน 1 หมายถึงการเริ่มต้นปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ในประเทศพม่า จะจัดขึ้นประมาณวันที่ 13-17 เมษายนของทุกปี และจะมีการเล่นสาดน้ำตลอด 5 วัน ซึ่งจะจัดขึ้นในเมืองย่างกุ้ง และมัณฑะเลย์ นอกจากนี้จะมีการเข้าวัด รักษาศีล สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว และเมื่อสิ้นวันสงกรานต์ จะค่อนข้างแตกต่างไปจากประเทศไทย ตรงที่ชาวพม่าจะนิยมจัดงานบวชเณรให้ลูกชาย นอกจากนี้ยังมีการจัดงานเจาะหูให้กับลูกสาว และบนท้องถนนก็จะเต็มไปด้วยขบวนแห่ลูกชาย และลูกสาว เพื่อประกอบพิธีนี้ด้วย วิธีการเดินทางนั้น สามารถบินตรงได้จากกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินตรงไปย่างกุ้งนั้น มีถึง 20 กว่าไฟล์ทต่อวัน ในขณะที่การเดินทางไปมัณฑะเลย์ ไฟล์ทบินอาจจะมีไม่มาก แต่คุณอาจใช้เวลาต่อเครื่องในการแวะเที่ยวย่างกุ้ง หรือเชียงใหม่ ให้คุณได้เที่ยว 2 ที่ใน 1 ทริป คุ้มทั้งเงินและเวลา