อลังการงานสร้าง ชมสุดยอดสะพานในเมืองจีน ที่ใช้เชื่อมต่อชนบทสู่โลกภายนอก

อลังการงานสร้าง ชมสุดยอดสะพานในเมืองจีน ที่ใช้เชื่อมต่อชนบทสู่โลกภายนอก

อลังการงานสร้าง ชมสุดยอดสะพานในเมืองจีน ที่ใช้เชื่อมต่อชนบทสู่โลกภายนอก

สะพานข้ามแม่น้ำเป่ยผานเจียง เชื่อมมณฑลกุ้ยโจว กับมณฑลยูนนาน เข้าไว้ด้วยกัน

อลังการงานสร้าง ชมสุดยอดสะพานในเมืองจีน ที่ใช้เชื่อมต่อชนบทสู่โลกภายนอก

สะพานข้ามอ่าวเจียวโจว ในเมืองชิงเต่า มณฑลซานตง

อลังการงานสร้าง ชมสุดยอดสะพานในเมืองจีน ที่ใช้เชื่อมต่อชนบทสู่โลกภายนอก

สะพานข้ามแม่น้ำแยงซี ในเมืองอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ย

อลังการงานสร้าง ชมสุดยอดสะพานในเมืองจีน ที่ใช้เชื่อมต่อชนบทสู่โลกภายนอก

สะพานข้ามแม่น้ำแยงซี ในเมืองอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ย

อลังการงานสร้าง ชมสุดยอดสะพานในเมืองจีน ที่ใช้เชื่อมต่อชนบทสู่โลกภายนอก

สะพานซื่อตู้เหอ ในเมืองเอินซือ มณฑลหูเป่ย

อลังการงานสร้าง ชมสุดยอดสะพานในเมืองจีน ที่ใช้เชื่อมต่อชนบทสู่โลกภายนอก

สะพานเฉาเทียนเหมิน ข้ามแม่น้ำแยงซี ในเขตเทศบาลนครฉงชิ่ง

อลังการงานสร้าง ชมสุดยอดสะพานในเมืองจีน ที่ใช้เชื่อมต่อชนบทสู่โลกภายนอก

สะพานจาหนาง ข้ามแม่น้ำยาลุงซังโปร์ ในอำเภอจาหนาง เขตซานหนาน เขตปกครองตนเองทิเบต

อลังการงานสร้าง ชมสุดยอดสะพานในเมืองจีน ที่ใช้เชื่อมต่อชนบทสู่โลกภายนอก

สะพานกระจกข้ามหุบเขา ในอุทยานจางเจียเจี้ย มณฑลเหอหนาน

อลังการงานสร้าง ชมสุดยอดสะพานในเมืองจีน ที่ใช้เชื่อมต่อชนบทสู่โลกภายนอก

ไซต์ก่อสร้างส่วนหนึ่งของสะพานข้ามทะเล เชื่อมฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า

อลังการงานสร้าง ชมสุดยอดสะพานในเมืองจีน ที่ใช้เชื่อมต่อชนบทสู่โลกภายนอก

สะพานช่องแคบผิงถาน ในตำบลผิงถาน มณฑลฝูเจี้ยน

อลังการงานสร้าง ชมสุดยอดสะพานในเมืองจีน ที่ใช้เชื่อมต่อชนบทสู่โลกภายนอก

สะพานข้ามแม่น้ำชิงสุ่ย ในอำเภอเวิ่งอัน มณฑลกุ้ยโจว

อลังการงานสร้าง ชมสุดยอดสะพานในเมืองจีน ที่ใช้เชื่อมต่อชนบทสู่โลกภายนอก

สะพานข้ามแม่น้ำต้าตู้ ในเสฉวน