ข้อมูลดีๆ ในการขอวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทย ทั้งประเทศที่ไม่ต้องใช้วีซ่าล่วงหน้า ข้อเสนอวีซ่าประเภทพิเศษ และเว็บสถานทูตเพื่อการทำวีซ่า มีข้อมูลดีๆ เรื่องวีซ่ามาบอกคุณ สำหรับใครหลายคนที่คิดอยากจะไปท่องเที่ยวต่างแดน แต่ไม่แน่ใจประเทศใดใช้และประเทศไม่ใช้วีซ่า เราจึงได้ไปรวบรวมรายละเอียดหลักๆ ของประเทศต่างๆ ที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับเดินทางไปเที่ยว มาดูกันว่า ประเทศไหนที่ไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า ระยะเวลาที่อนุญาตให้อยู่ในประเทศ และวีซ่าพิเศษมีอะไรบ้าง

วีซ่า (Visa) เป็นเอกสารสำคัญในการจะผ่านด่านเข้าเมืองไปเยือนต่างประเทศ วีซ่านั้นมีทั้งแบบที่เป็นตรายางประทับ เป็นสติกเกอร์สัญลักษณ์ต่างๆ หรือเป็นใบเอกสารขนาดเล็กแนบติดมาในหน้าพาสปอร์ต โดยอายุของวีซ่านั้นจะมีแตกต่างกันไปตามแต่กฎระเบียบ และข้อตกลงระหว่างประเทศ

การจะไปเยือนประเทศใดก็ตามจะต้องมีการขอวีซ่าซึ่งเป็นเสมือนใบอนุญาตผ่านเข้าเมืองเสียก่อน แต่ทั้งนี้ก็มีหลายประเทศที่ยกเว้นวีซ่าล่วงหน้า นั่นหมายถึงพาสปอร์ตไทยของเราสามารถใช้เดินทางไปลงประทับตราวีซ่าได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองในสนามบินของประเทศเหล่านั้นได้เลย โดยไม่ต้องมีการขอวีซ่าล่วงหน้าให้ยุ่งยาก หรือที่เราเรียกว่าการลงตราวีซ่าขาเข้าเมือง !

อินโฟกราฟฟิก 30 ประเทศที่คนไทยไปเที่ยวได้ ไม่ต้องขอวีซ่า!

โดยการลงตราวีซ่าขาเข้าเมืองนั้น เรามักจะเข้าใจผิดกันว่า เป็นประเทศที่ไม่ใช้วีซ่า เราสามารถเดินทางไปเยือนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นเพียงแค่ “การไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า” เพราะถึงแม้เราจะไม่ต้องทำการยื่นขอวีซ่าให้ยุ่งยากเสียก่อนจะเดินทาง แต่เราก็ต้องไปรับตราประทับที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ เสียก่อนถึงจะมีสิทธิ์เข้าไปท่องเที่ยวได้ โดยในแต่ละครั้งที่ลงตราประทับให้เข้าเมืองได้ ก็จะมีระยะเวลาจำกัดในการพำนักอยู่ในประเทศนั้นๆ ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักอยู่ได้แตกต่างกันไป

แต่ทั้งนี้นายหน้าด่านเขาก็มีสิทธิ์ไม่ประทับตราให้คุณผ่านเข้าเมืองได้ หากเขาสงสัยว่าคุณมีพฤติกรรมหรือมีท่าทีแนวโน้มว่าอาจหลบหนีเข้าเมืองหรือพกอาวุธ ยาเสพย์ติดหรือสิ่งของต้องห้ามผิดกฎหมายเข้าเมืองเขา

รายชื่อประเทศที่ไม่ต้องทำวีซ่าล่วงหน้า

ประเทศ/อาณาเขต พำนักได้ไม่เกิน ราคาตั๋วเครื่องบินไปกลับ
ลาว 30 วัน ราคาเริ่มต้นที่ 1,xxx บาท
มาเลเซีย 30 วัน ราคาเริ่มต้นที่ 1,xxx บาท
สิงคโปร์ 30 วัน ราคาเริ่มต้นที่ 1,xxx บาท
เวียดนาม 30 วัน ราคาเริ่มต้นที่ 1,xxx บาท
เมียร์มาร์ 14 วัน* ราคาเริ่มต้นที่ 1,xxx บาท
อินโดนีเซีย 30 วัน ราคาเริ่มต้นที่ 2,xxx บาท
ฟิลิปปินส์ 30 วัน ราคาเริ่มต้นที่ 2,xxx บาท
กัมพูชา 14 วัน ราคาเริ่มต้นที่ 2,xxx บาท
ฮ่องกง 30 วัน ราคาเริ่มต้นที่ 3,xxx บาท
มาเก๊า 30 วัน ราคาเริ่มต้นที่ 3,xxx บาท
ญี่ปุ่น 15 วัน ราคาเริ่มต้นที่ 3,xxx บาท
ไต้หวัน 30 วัน ราคาเริ่มต้นที่ 4,xxx บาท
มัลดีฟส์ 30 วัน ราคาเริ่มต้นที่ 5,xxx บาท
เกาหลีใต้ 90 วัน ราคาเริ่มต้นที่ 6,xxx บาท
บรูไน 14 วัน ราคาเริ่มต้นที่ 11,xxx บาท
รัสเซีย 30 วัน ราคาเริ่มต้นที่ 14,xxx บาท
บาห์เรน 14 วัน ราคาเริ่มต้นที่ 14,xxx บาท
แอฟริกาใต้ 30 วัน ราคาเริ่มต้นที่ 17,xxx บาท
จอร์เจีย 365 วัน ราคาเริ่มต้นที่ 18,xxx บาท
มองโกเลีย 30 วัน ราคาเริ่มต้นที่ 18,xxx บาท
เซเชลส์ 30 วัน ราคาเริ่มต้นที่ 19,xxx บาท
ตุรกี 30 วัน ราคาเริ่มต้นที่ 20,xxx บาท
วานูอาตู 30 วัน ราคาเริ่มต้นที่ 31,xxx บาท
กาตาร์ 30 วัน ราคาเริ่มต้นที่ 31,xxx บาท
เปรู 90 วัน ราคาเริ่มต้นที่ 38,xxx บาท
ชิลี 90 วัน ราคาเริ่มต้นที่ 40,xxx บาท
ปานามา 180 วัน ราคาเริ่มต้นที่ 41,xxx บาท
เอกวาดอร์ 90 วัน ราคาเริ่มต้นที่ 41,xxx บาท
อาร์เจนตินา 90 วัน ราคาเริ่มต้นที่ 43,xxx บาท
บราซิล 90 วัน ราคาเริ่มต้นที่ 46,xxx บาท

*เฉพาะท่าอากาศยานนานาชาติ ข้อมูลจากกรมการกงสุล 21 กุมภาพันธ์ 2561

**ราคาตั๋วเครื่องบินไปกลับเริ่มต้นเป็นราคาโดยประมาณ จากสนามบินในประเทศไทย ไปยังประเทศนั้นๆ

วีซ่าของกลุ่มประเทศยุโรปหรือเชงเก้น วีซ่า (*Schengen Visa*)

เป็นประเภทวีซ่าของทวีปยุโรปที่ขอครั้งเดียวสามารถเดินทางไปได้หลายประเทศในทวีปยุโรป 25 ประเทศ ไม่รวมอังกฤษ โดยในแต่ละประเทศจะให้ระยะเวลาพำนักแตกต่างกันไป ฉะนั้นหากคิดจะเที่ยวหลายประเทศในยุโรปที่เป็นสมาชิกของวีซ่าประเทศนี้ ขอให้ไปขอวีซ่าจากประเทศที่คุณคิดจะไปเที่ยวนานที่สุด แต่หากไปเที่ยวโดยเฉลี่ยในเวลาเท่ากันทุกประเทศขอให้ไปขอวีซ่าจากประเทศที่คุณจะเดินทางเข้าไปเป็นประเทศแรก โดยจะมีระยะเวลาอนุญาตรวมกันได้ไม่เกิน 90 วัน และขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ข้อมูลเกี่ยวกับเชงเก้นวีซ่า

ประเทศในกลุ่มเชงเก้น วีซ่า มีดังนี้

ประเทศ/อนาเขต เว็บสถานทูต ราคาตั๋วเครื่องบินไปกลับ**
Austria ออสเตรีย เริ่มต้น 15,xxx บาท
Belgium เบลเยี่ยม เริ่มต้น 21,xxx บาท
Czech Republic สาธารณรัฐเช็ก เริ่มต้น 15,xxx บาท
Denmark เดนมาร์ก เริ่มต้น 14,xxx บาท
Estonia เอสโตเนีย เริ่มต้น 22,xxx บาท
Finland ฟินแลนด์ เริ่มต้น 17,xxx บาท
France ฝรั่งเศส เริ่มต้น 17,xxx บาท
Germany เยอรมนี เริ่มต้น 13,xxx บาท
Greece กรีซ เริ่มต้น 15,xxx บาท
Hungary ฮังการี เริ่มต้น 15,xxx บาท
Iceland ไอซ์แลนด์ เริ่มต้น 27,xxx บาท
Italy อิตาลี เริ่มต้น 15,xxx บาท
Latvia ลัตเวีย เริ่มต้น 20,xxx บาท
Liechtenstein ลิเทนชไตน์ ค้นหาราคา
Lithuania ลิทัวเนีย เริ่มต้น 22,xxx บาท
Luxembourg ลักเซมเบิร์ก เริ่มต้น 20,xxx บาท
Malta มอลตา เริ่มต้น 26,xxx บาท
Netherlands เนเธอร์แลนด์ เริ่มต้น 16,xxx บาท
Norway นอร์เวย์ เริ่มต้น 14,xxx บาท
Poland โปแลนด์ เริ่มต้น 20,xxx บาท
Portugal โปรตุเกส เริ่มต้น 21,xxx บาท
Slovakia สโลวาเกีย เริ่มต้น 27,xxx บาท
Slovenia สโลวีเนีย เริ่มต้น 25,xxx บาท
Spain สเปน เริ่มต้น 15,xxx บาท
Sweden สวีเดน เริ่มต้น 14,xxx บาท
Switzerland สวิตเซอร์แลนด์ เริ่มต้น 15,xxx บาท

ข้อมูลจากกรมการกงสุล 26 ธันความ 2559 **ราคาตั๋วเครื่องบินไปกลับเริ่มต้นเป็นราคาโดยประมาณ จากสนามบินในกรุงเทพฯ ไปยังประเทศนั้นๆ

รวมโปรตั๋วบินราคาถูกไปยังทั่วโลก

กรณีอื่นๆ สำหรับการเดินทางไปยังอังกฤษและอเมริกา

สำหรับการเดินทางไปอังกฤษนั้น ล่าสุดในปีนี้ได้มีบริการเพิ่มพิเศษในการขอวีซ่าด่วนแบบภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่มีการวางแผนการเดินทางแบบกระชั้นชิดเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นในกรณีที่เดินทางไปเที่ยวในอังกฤษแล้วพาสปอร์ตเกิดการสูญหาย ทางสถานกงสุลไทยในลอนดอนก็มีบริการทำพาสปอร์ตให้ด้วย

สำหรับกรณีการเดินทางเพื่อไปศึกษาต่อที่อังกฤษก็มีการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบในเดือนสิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีกฎข้อห้ามหลักที่ว่าหากไปศึกษาที่สถาบันระดับวิทยาลัยของรัฐหรือวิทยาลัยรัฐ (publicly funded college) จะไม่อนุญาตให้ทำงานได้ ทั้งนี้ในส่วนของเนื้อหาปลีกย่อยนั้น สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ต้องการจะเดินทางไปยังอเมริกา ก็มีข้อยกเว้นพิเศษในการไม่ต้องขอวีซ่า 2 กรณีหลัก คือ ในกรณีที่ถือพาสปอร์ตของประเทศอื่นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าอเมริกาได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเป็นจำนวน 90 วัน สามารถใช้พาสปอร์ตของประเทศนั้นๆ เข้าได้ และในกรณีที่มีประทับตราวีซ่าผู้อยู่อาศัยถาวร (Permanent Resident) ของประเทศดังกล่าว ก็ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเข้าอเมริกาเช่นกัน สามารถไปดูลิสต์ประเทศเหล่านั้นได้ที่เว็บข้อมูลการขอวีซ่าของสถานทูตอเมริกา

สำหรับขั้นตอนใหม่ในการขอวีซ่าเข้าอเมริกาแบบด่วน ฉับไว อ่านที่นี่

โคลอมเบีย (Colombia)

ข้อยกเว้นพิเศษในการขอวีซ่าเข้าประเทศโคลอมเบียในกรณีที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรหรือมีวีซ่าของประเทศในกลุ่มเชงเก้น (เฉพาะวีซ่าประเภท C และ D) และผู้ที่มีวีซ่าของประเทศสหรัฐอเมริกา (ยกเว้นประเภท Transit C1) ที่มีอายุวีซ่าเหลืออยู่มากกว่า 180 วัน โดยนับจากวันที่เดินทางเข้าถึงประเทศโคลอมเบีย ทั้งนี้ระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักอยู่ได้นั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง