เรียนภาษาญีปุ่นด้วยตนเอง

ความยาก-ง่ายของการเรียนภาษาญี่ปุ่น

การเรียนภาษาญี่ปุ่นนั้นขึ้นกับผู้เรียน หากมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการเขียนตัวอักษรคันจิก็จะมองว่าเป็นภาษาที่ไม่ยากเกินไปนัก แต่อย่างไรก็ตามสำหรับคนไทยซึ่งส่วนใหญ่จะไม่มีความรู้เรื่องอักษรคันจิแล้ว หากมีความตั้งใจจริงการเรียนภาษาญี่ปุ่นนั้นก็ไม่เกินความพยายาม

นอกจากตัวอักษรคันจิที่เป็นปัญหาสำคัญสำหรับการเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้ว ตัวอักษรอื่น ๆ ทั้งฮิรากานะ และคันตะกานะ ก็เป็นตัวอักษรที่มีความสำคัญกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างยิ่ง เพราะทั้งตัวฮิรางานะ และคันตะงานะนั้นถือว่าเป็นเครื่องหมายในการออกเสียง ซึ่งผู้เรียนนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องจำว่าคำศัพท์คำนี้นั้น สะกดยังไง เพียงแต่สามารถออกเสียงได้ ก็จะสามารถสะกดได้เช่นกัน

 ตัวอักษรสำหรับภาษาญี่ปุ่นมีดังนี้

 Hiragana

มีสัญลักษณ์ 48 ตัว ใช้สำหรับคำที่ไม่มีในตัวอักษรคันจิ หรือใช้ในส่วนท้ายของคำกริยาหรือใช้เป็นคำช่วย และ Hiragana ใช้สำหรับเป็นคำอ่านสำหรับตัวอักษรคันจิ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านได้ ซึ่งเรียกว่า Furigana

 Katakana

มีสัญลักษณ์ 48 ตัว เป็นตัวอักษรสำหรับแทนเสียงในภาษาญี่ปุ่นประเภทหนึ่ง ใช้เขียนคำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศ ชื่อชาวต่างประเทศ และชื่อสถานที่ในต่างประเทศ และ ใช้เขียนคำซึ่งเลียนเสียงในธรรมชาติ และ ใช้เขียนชื่อญี่ปุ่นของสัตว์และแร่ธาตุ

 Kanji

เป็นอักษรจีนที่ใช้ในระบบการเขียนภาษาญี่ปุ่นในปัจจุบัน และ เนื่องจากอักษรคันจิคืออักษรจีนที่นำมาใช้ในภาษาญี่ปุ่น อักษรคันจิหนึ่งตัวจึงอาจอ่านได้หลายแบบ อาจถึงสิบแบบหรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับรูปประโยค เป็นคำประสม หรือตำแหน่งคำในประโยคนั้นๆ อักษรคันจิมีประมาณ 50,000 ตัว แต่ใช้กันจริงในประเทศญี่ปุ่นมีอยู่เพียงประมาณ 2,000-3,000 ตัวเท่านั้น