ข้อมูลทัวร์เกาหลี ข้อมูลท่องเที่ยวเกาหลีใต้ อุณหภูมิ อากาศ ปลั๊กไฟ เตรียมตัวก่อนเดินทาง ทัวร์เกาหลี แนะนำแหล่งท่องเที่ยว แหล่งช้อปปิ้งเกาหลี

ข้อมูลทั่วไปเกาหลี แนะนำแหล่งท่องเที่ยว แหล่งช้อปปิ้งเกาหลี

สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) หรือที่รู้จักกันในนาม เกาหลีใต้ (South Korea) ซึ่งในภาษาเกาหลี เรียกว่าalt
“แทฮันมินกุก” หรือเรียกสั้นๆว่า “ฮันกุก” หมายถึง ชาวฮั่นหรือชาวเกาหลี และบางครั้งชาวเกาหลีใต้จะเรียกตนเองว่า “นัมฮัน ” หมายถึง ชาวฮั่นทางใต้ ส่วนชาวเกาหลีเหนือจะเรียกเกาหลีใต้ว่า “นัมโชซอน” หมายถึง โชซอนใต้
เกาหลีใต้ ได้รับสมญานามว่าเป็น “ดินแดนแห่งความสงบยามเช้า (The Land of Morning Calm)” หรือ “โคโยฮัน อาชิมเอนารา” ในภาษาเกาหลี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมที่สืบทอดต่อกันมายาวนานถึง 5,000 ปี
แผนที่ประเทศเกาหลี
อาณาเขต 99,500 ตารางกิโลเมตร

ประชากร เกาหลีใต้มีจำนวนประชากร 48,482,000 คน มากเป็นอันดับที่ 26 ของโลก ซึ่งข้อมูลนี้สำรวจโดย United States Census Bureau ประจำปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)

ภูมิประเทศ
ประเทศเกาหลีใต้ตั้งอยู่ ละติจูดที่ 33 – 39 องศาเหนือ และ ลองจิจูดที่ 125 – 131 องศาตะวันออก มีพื้นที่ทั้งหมด 99,208 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่ของน้ำ (ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ แม่น้ำ) ที่อยู่ภายในดินแดนนั้นด้วยโดย 70 เปอร์เซ็นต์ของประเทศเป็นภูเขาซึ่งขนาดเนื้อที่ของ ประเทศเกาหลีใต้นั้น ใหญ่เป็นอันดับที่ 108 ของโลก ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของแผ่นดินที่เป็นหินแกรนิตและหินปูนทำให้เกิดภูมิประเทศที่สวยงามอย่างมหัศจรรย์ ประกอบด้วยเทือกเขาและหุบเขา เทือกเขา ตลอดชายฝั่งด้านตะวันออกสูงชันและทอดตัวลงสู่ทะเลตะวันออก ในขณะที่ชายฝั่งทางด้านใต้ และตะวันตก เทือกเขาค่อย ๆ ลาดลงต่ำสู่ที่ราบชายฝั่ง ซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีโดยเฉพาะในด้านการผลิตข้าวคาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ที่บริเวณเหนือเส้นขนานที่ 38 คือ ประเทศระบอบประชาธิปไตย สาธารณรัฐเกาหลีอยู่ทางใต้ และประเทศระบอบคอมมิวนิสต์ เกาหลีเหนือ โดยถูกคั่นกลางโดยเขตปลอดทหาร  ประกอบด้วย 9 จังหวัด (โด) กรุงโซลเป็นเมืองหลวงของประเทศ และประกอบด้วยเมืองใหญ่ ๆ 6 เมือง คือพูนซาน แทกู อินชน ควางจู แทจอน และ อุลซาน รวมมีเมืองทั้งหมด 77 เมือง (ซี) 88 มณฑล (กุน) ใน 9 จังหวัด  เกาหลีใต้นั้น ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส่วนเกาหลีเหนือนั้นปกครองในระบอบสังคมนิยมโดยคอมมิวนิสต์
ทิศเหนือของเกาหลีใต้นั้นมีพรมแดนติดกับเกาหลีเหนือ
ทิศตะวันออกติดกับทะเล East Sea
ทิศตะวันตกและทิศใต้ติดกับ Yellow Sea

เมืองหลวง
กรุงโซล Seoul

ประชากรเมืองหลวง  
10.8 ล้านคน

ภาษา
ใช้ภาษาเกาหลีเป็นภาษาราชการ

เวลา

เวลาที่เกาหลีเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (ควรปรับนาฬิกาเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)

สภาพภูมิอากาศ
ประเทศเกาหลีใต้มีสภาพอากาศอยู่ในเขตอบอุ่น และมีฤดูกาล หรือในภาษาเกาหลีที่เรียกว่า “คเยจอล” ทั้งหมด 4 ฤดู ได้แก่
–    ฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม-พฤษภาคม) อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 6 ถึง 16 องศาเซลเซียส ในช่วงปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายน ต้นไม้จะผลิใบสะพรั่งเต็มต้น ช่วงกลางเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม แสงแดดสดใสตลอดทั้งวัน
–    ฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน-สิงหาคม) อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 25 ถึง 35 องศาเซลเซียส ช่วงนี้อากาศร้อน และมีฝนตกบ้าง ต้นไม้เขียวชะอุ่ม ฤดูมรสุมจะเริ่มขึ้นในปลายเดือนมิถุนายน จนถึงช่วงกลางหรือปลายเดือนกรกฎาคม และในเดือนสิงหาคมอากาศจะร้อนจัดและชื้นมาก
–    ฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน-พฤศจิกายน) อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 5 ถึง 15 องศาเซลเซียส ช่วงนี้อากาศจะสดชื่น ท้องฟ้าโปร่ง เป็นสีคราม และในเดือนตุลาคมทั่วประเทศจะมีสีสันสดใสด้วยใบไม้ ที่เปลี่ยนเป็นสีทองและสีแดงเต็มต้น ถือเป็นช่วงที่เหมาะกับการท่องเที่ยวมากที่สุด
–    ฤดูหนาว (เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์) อุณหภูมิอยู่ระหว่าง -5  ถึง -20 องศาเซลเซียส จะมีอากาศหนาวเย็นและแห้ง บางครั้งมีฝนหรือหิมะตก และจะมีช่วงวันที่อากาศหนาวจัดสลับกับวันที่อากาศอุ่นสบาย 3 – 4วัน

ไปรษณีย์
อัตราค่าส่งไปรษณีย์ภายในประเทศมีดังนี้ สำหรับจดหมายหนึ่งฉบับมีน้ำหนักไม่เกิน 25 กรัม มีอัตราค่า 190 วอน สำหรับจดหมายลงทะเบียนมีน้ำหนักไม่เกิน 25 กรัมมีอัตราค่าส่ง 1,490 วอน และห่อพัสดุซึ่งมีน้ำหนังไม่เกิน 2 กิโลกรัม มีอัตราค่าส่ง 1,500 วอน หรือ 2,000 วอน ไปรษณีย์ บัตรราคา 160 วอน  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http:// www.koreapost.go.kr

โทรศัพท์
ระบบโทรศัพท์มือถือใช้ CDMA ไม่รองรับโทรศัพท์ในไทย หากต้องการโทรกลับเมืองไทย กด 001-66-ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ บัตรโทรศัพท์มีขายในโรงแรมทั่วไป  หากต้องการโทรจากเมืองไทย ไปเกาหลี หมุน 001-82-ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ นักท่องเที่ยวสามารถใช้โทรศัพท์สาธารณะชนิดหยอดเหรียญได้โดยใช้เหรียญ 10, 50 และ 100 วอน หากเป็นโทรศัพท์ชนิดใช้บัตร มีตั้งแต่ 3000, 5000 และ 10000 วอน สำหรับอัตราค่าโทรศัพท์นั้น การโทรภายในประเทศอยู่ที่ 50 วอน ต่อ 3 นาที ส่วนค่าโทรศัพท์ทางไกลและข้ามประเทศจะแตกต่างกันตามระยะทาง สำหรับการโทรเข้าประเทศไทย ค่าโทรจะประมาณนาทีละ 400 วอน

สกุลเงิน  หน่วยของสกุลเงินเกาหลี คือ วอน(KRW) ₩  แบ่งเป็น 1,5,10,50,100,500 ธนบัตร 1,000,5,000 10,000 และ 50,000 WON (원)
ตัวอย่างธนบัตรของเกาหลี     ตัวอย่างเงินวอน เหรียญ

ระบบการเงินและการธนาคาร
เช็คเดินทางสามารถเปลี่ยนเป็นเงินวอนเกาหลีได้ที่ธนาคารแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และที่ทำการแลกเปลี่ยนเงินที่ได้รับอนุญาต อัตราแลกเปลี่ยนเงินขึ้นอยู่กับการขึ้นลงของราคาตลาด หนึ่งบาทไทยมีค่าประมาณ 30 วอน ตามอัตราแลกเปลี่ยนของเดือนตุลาคม ค.ศ. 2003 บัตรเครดิตเช่น วีซ่า อเมริกันอ็กซ์เพรส ไดเนอร์คลับ มาสเตอร์คลับ และ JCB เป็นที่ยอมรับกันตามโรงแรมใหญ่ ๆ ห้างสรรพสินค้า และภัตตาคารขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้บัตรเครดิตที่ยอมรับกันทั่วโลกในการถอนเงินสดจากบัญชีของท่าน หรือเบิกถอนเงินล่วงหน้าจากเครื่องบริการเงินด่วน (ATM) ที่ตั้งอยู่ตามโรงแรมใหญ่ ห้างสรรพสินค้า สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน และสถานที่ท่องเที่ยว

การเปิดบัญชีธนาคารในประเทศเกาหลี
ชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในเกาหลีสามารถเปิดบัญชีในธนาคารต่างๆได้โดยไม่มีข้อจํากัด เอกสารประกอบที่สําคัญคือหนังสือเดินทางและบัตรประจําตัวคนต่างด้าว ทุกธนาคารจะเปิดทําการตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์  ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ทุกท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคารกลับไปให้ญาติพี่น้องในประเทศไทยได้โดยสะดวก โดยจะต้องกรอกรายละเอียดของชื่อที่อยู่ผู้รับเงิน หมายเลขโทรศัพท์ ธนาคาร และหมายเลขบัญชีธนาคารที่จะโอนเงินเข้าไป โดยทางธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมในการโอนเงินแต่ละครั้งอีกหนึ่งทางเลือกที่ง่ายสะดวกสบายและประหยัดยิ่งกว่าโดยธนาคารของไทยที่เปิดให้บริการในประเทศเกาหลีที่สะดวกที่สุดคือธนาคารกรุงเทพ

ระบบไฟฟ้า
ในประเทศเกาหลีส่วนใหญ่ใช้ ปลั๊กกลม 2 หรือ 3 ขา (มีสายดิน) ท่านควรจะนำ Adapter ไปด้วย และส่วนใหญ่ใช้ 220 โวลต์ แต่ในโรงแรมและเมืองท่องเที่ยวจะมีทั้ง 110 และ 220 โวลท์ ควรตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนการใช้เครื่องไฟฟ้า
ตัวอย่างปลั๊กที่ใช้ในเกาหลี        ตัวอย่างปลั๊กที่ใช้ในเกาหลี
ศุลกากร
การเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้หากผู้โดยสารมีเงินเกาหลี (KRW) หรือเงินสกุลอื่น อันมีค่ามากกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐ จะต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศเกาหลีใต้เพื่อเสียภาษี และหากเดินทางโดยนำเงินออกจากประเทศเกาหลีใต้ อันมีค่ามากกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐ (ไม่รวมกับจำนวนเงินที่นำเข้ามาและได้แจ้งเมื่อเดินทางมาถึงแล้ว) ก็ต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ทาง ศุลกากรประจำด่านนั้น หรือธนาคารแห่งชาติเกาหลีเพื่อขอใบอนุญาตเช่นกัน

การคมนาคม
ในประเทศเกาหลีใต้ มียานพาหนะไว้บริการมากมาย ไม่ว่าจะเป็น รถโดยสารประจำทาง รถแท็กซี่ เรือ รถไฟ หรือเครื่องบิน ซึ่งค่าใช้จ่ายก็ขึ้นอยู่กับระยะทาง

รถโดยสารประจำทางภายในเมือง
เป็นอีกหนทางหนึ่งของการเดินทางในเกาหลีใต้ ที่ค่าใช้จ่ายถูกที่สุด ซึ่งจะมีให้บริการอยู่ในตัวเมืองและบริเวณชานเมือง ซึ่งรถโดยสารประจำทางในกรุงโซลนี้ จะแบ่งออกเป็น 4 สี ตามพื้นที่ที่แต่ละสีครอบคลุม
การจ่ายค่าโดยสาร มีด้วยกัน 3 วิธี คือ
1) ซื้อตั๋วจากจุดจำหน่ายใกล้ๆ กับป้ายรถประจำทาง
2) จ่ายเป็นเงินสด
3) ใช้บัตรโดยสาร ซึ่งบัตรโดยสารนี้สามารถใช้กับรถไฟใต้ดินได้ด้วย

ส่วนการใช้บริการรถโดยสารประจำทางนั้นง่ายมาก เพียงขึ้นรถทางประตูด้านหน้า และหยอดเงิน หรือตั๋วโดยสารลงในกล่องข้างๆ คนขับรถหรือวางบัตรโดยสารลงบนตัวเซ็นเซอร์ เมื่อต้องการลงให้กดปุ่มซึ่งอยู่ภายในรถโดยสาร และลงทางประตูด้านหลัง

รถโดยสารประจำท้องถิ่น
รถโดยสารนี้จะเดินทางเชื่อมต่อกับ 2 ภูมิภาคที่มีระยะทางไกลหรือปานกลางมีสถานีปลายทางของรถโดยสารทางไกลอยู่หลายสถานี ในเมืองใหญ่ ผู้โดยสารอาจใช้บริการสถานีที่ใกล้ที่สุด และสามารถซื้อตั๋วได้ที่จุดจำหน่าย หรือทำการจองล่วงหน้า  รถโดยสารด่วนสำหรับระยะทางไกล  รถโดยสารด่วนนี้เหมาะสำหรับระยะทางไกล เช่นเดียวกันกับรถโดยสารประจำท้องถิ่น แต่สิ่งที่ต่างกัน คือ รถโดยสารด่วนนี้จะเดินทาง บนทางหลวง (หรือถนนไฮเวย์) ซึ่งในแต่ละเมืองจะมีสถานีปลายทางของรถโดยสารด่วน เพียง 1 สถานี

รถไฟใต้ดิน
ระบบรถไฟใต้ดินในกรุงโซลนั้น มีความก้าวหน้ามาก และวิ่งตามตารางเวลาปกติด้วยราคาที่ไม่สูงนัก สามารถซื้อตั๋วรถไฟได้ที่จุดจำหน่าย โดยบอกสถานีปลายทางที่ต้องการลงแก่พนักงาน หรือจะใช้บัตรโดยสารก็ได้ ซึ่งค่าโดยสารก็ขึ้นอยู่กับสถานีปลายทางนั่นเอง นอกจากกรุงโซลแล้ว ในเมืองพูซาน แทกู และแทจอน ก็มีรถไฟใต้ดินเช่นกัน โดยระยะเวลาปกติที่รถไฟใต้ดินให้บริการ คือ 5.30 – 24.00 น. อีกทั้ง ทุกเส้นทางจะมีระบุทั้งภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษ และทุกครั้งที่รถหยุด ก็จะได้ยินเสียงประกาศบอกสถานีเป็นภาษาเกาหลี และภาษาอังกฤษเช่นกัน

รถแท็กซี่ 
รถแท็กซี่จะมีค่าบริการแพงกว่า เมื่อเทียบกับรถโดยสารประจำทางหรือรถไฟใต้ดิน แต่ข้อดี คือ มีความสะดวกสบาย สะอาด ปลอดภัย และสามารถให้บริการได้แม้ยามค่ำคืน หรือยามที่ผู้โดยสารไม่ทราบเส้นทางว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไร ซึ่งคนขับรถแท็กซี่บางส่วนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ สำหรับค่าโดยสาร จะขึ้นอยู่กับเวลาและระยะทางที่ใช้ไป โดยจะแสดงไว้บนมิเตอร์ และการใช้บริการรถแท็กซี่ สามารถโบกมือเรียกได้ตามถนน หรือจะยืนรอที่ป้ายจอดรถแท็กซี่ซึ่งจะมีอยู่ทั่วไปตามเขตเมืองก็ได้ และยังสามารถเรียกทางโทรศัพท์ได้อีกด้วย แต่ราคาจะค่อนข้างแพงกว่า ซึ่งตามกฎหมาย หากนั่งทางด้านหน้า ผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัย นอกจากนี้ การให้ทิปไม่ใช่สิ่งจำเป็น แต่ถ้าผู้โดยสารต้องการก็สามารถทำได้

รถไฟ
รถไฟจะวิ่งตามตารางเวลาปกติ เหมาะสำหรับการเดินทางไกล นอกจากรถไฟด่วน (KTX) ซึ่งเริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2004 ก็มีรถไฟสายเซมาอึล  และสายมูกุงฮวา KTX เป็นรถไฟที่เร็วที่สุด พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพและให้บริการเป็นอย่างดี และจะหยุด ณ สถานีที่ค่อนข้างใหญ่ ส่วนมูกุงฮวาเป็นรถไฟสายที่ช้าที่สุดและหยุดเกือบทุกสถานี การซื้อตั๋วโดยสาร สามารถทำได้หลายทาง ไม่ว่าจะเป็น ซื้อที่สถานีรถไฟ, ซื้อทางอินเตอร์เน็ต, ซื้อตามสถานที่ต่างๆที่จำหน่ายตั๋ว หรือจะทำการจองตั๋วล่วงหน้า ก็ได้เช่นกันบัตรโดยสารที่ใช้สำหรับรถโดยสารประจำทางภายในเมืองและรถไฟใต้ดิน สามารถซื้อบัตรได้ที่จุดจำหน่าย หรือคนขายตั๋วที่ป้ายจอดรถโดยสาร ในราคา 2,000 วอน จากนั้นทำการเติมเงินบัตรโดยสารตามจำนวนที่ต้องการ เวลาใช้บัตรให้วางบนตัวเซ็นเซอร์ และสามารถเติมเงินบัตรโดยสารได้ตลอด ณ จุดจำหน่ายตั๋วที่รถไฟใต้ดิน, หรือคนขายตั๋วบริเวณที่จอดรถโดยสาร หากไม่จำเป็นต้องใช้บัตรโดยสารแล้ว สามารถคืนบัตรที่จุดจำหน่ายใดก็ได้ พนักงานจะทำการคืนเงิน 2,000 วอนค่าบัตร และเงินที่คงเหลือในบัตรให้

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในประเทศเกาหลี
ค่ารถเมล์ ครั้งละ 900 วอน
ค่ารถไฟใต้ดิน เริ่มต้นที่ 1000 วอน
น้ำขวดหนึ่ง เริ่มราคาอยู่ที่ 1000~1400 วอน
ปลา Anchovy 200 กรัม ราคา 4900 วอน
สปาเก็ตตี้กึ่งสำเร็จรูป 800 วอน
นมสด 1 ลิตร 1500 วอน
Tissue baby wipe จำนวน 80 แผ่น ราคา 1800 วอน
ทานข้าวนอกบ้าน food court ก็เริ่มต้นที่ 4000-12000 วอน
ถ้าทานเป็นร้านดี ๆ หน่อย เช่น ร้านเวียดนาม ข้าวจานละ 10,000 กว่า ๆ (จานใหญ่)
ทาน Pizza hut สองคน 30,000 กว่า ๆ

แหล่งช้อปปิ้งในโซล
centralcity, coexmall, worldcupst, Aekyung, Galleria, Hyundai, Lotte, New Core, Shinsegae, ถนนมกดง, ถนนมุนจองดง, กูโรแฟชั่นวัลเลย์, ตลาดของเก่าจางอันเพียง, ตลาดยาสมุนไพรเคียงดง, ตลาดนัดโซโช, ตลาดนัดงานศิลปะใกล้มหาวิทยาลัยฮงอิก, ตลาดเครื่องใช้อิเล็กโทรนิคยงซาน, เทคโนมาร์ท, เมียงดง, ทงแดมุน, นัมซาดง, อินซาดง, หอศิลปะวัฒนธรรม, ศูนย์จำหน่ายที่ระลึกแห่งชาติในอินซา-ดง, ร้านงานฝีมือโกเรียเฮ้าส์